Luat Minh Khue

hồ sơ chuyển đổi

hồ sơ chuyển đổi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hồ sơ chuyển đổi

Làm sao để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trang trại ?

Làm sao để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trang trại ?
Thưa luật sư, Tôi có một thửa đất rộng 2ha (đất trồng trồng cây nông nghiệp 50 năm tại huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc).Tôi đang có dự án mở một trang trai chăn nuôi lợn quy mô 2000c lợn thịt. Xin hỏi luật sư thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất,tới cơ quan nào,h ồ sơ bao gồm những gì?

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tuân theo các nguyên tắc nào ? Ông C vốn là người Miền Nam nhưng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ...