Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ chuyển nhượng đất"

hồ sơ chuyển nhượng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ chuyển nhượng đất.

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng Đất Doanh nghiệp thuê 25 năm (đóng tiền hàng năm) ?

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng Đất Doanh nghiệp thuê 25 năm (đóng tiền hàng năm) ?
Chao luật sư, Xin nhờ ls tư vấn giúp: Hiện tại tai đang muốn mua lại mảnh đất của chi nhánh công ty đặt tại địa bàn tỉnh để sử dụng vào mục dich kinh doanh nhà hàng khách sạn/công ty cổ phần xây dựng a có qđ thành lập chi nhánh ở tỉnh và được ubnd tỉnh chấp thuận và chi nhánh được giao đất thuê có thời hạn 25 năm và đóng thuê hang năm.

Nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thế nào ?

Nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thế nào ?
Chào luật sư Minh Khuê. Gia đình tôi mới có 1 mảnh đất được cơ quan đăng kí đất đai giao có thu tiền. Tuy nhiên hiện nay gia đình tôi không có nhu cầu sử dụng mà chuyển nhượng cho người khác sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước không cho gia đình tôi chuyển cho người khác, họ nói đất này phải sử dụng trong 3 năm mới được chuyển nhượng ? Như vậy có đúng không? Và thủ tục chuyển nhượng ra sao ? Xin cảm ơn luật sư