Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ hưởng bảo hiểm"

hồ sơ hưởng bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ hưởng bảo hiểm.

Áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp ?

Áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp ?
Thưa Luật sự, em muốn hỏi: Công ty em có người lao động xin ghỉ việc và chốt sổ tháng 12/2014 nhưng do sổ BH của người đó có vấn đề phải điều chỉnh tới 15/01/2015 mới lấy được sổ BH.