Luat Minh Khue

hồ sơ hưởng bảo hiểm

hồ sơ hưởng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hồ sơ hưởng bảo hiểm

Chồng nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không ?

Chồng nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không ?
Dear, cho tôi hỏi vấn đề như bên dưới: Theo thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH mục 2 Điều 9 Khoản 2a đối với trường hơp chỉ có cha tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh thì được nhận 2 tháng lương cơ sở, (điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con). Trường hợp của tôi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 5 năm nhưng tôi đã nghỉ việc trước ngày vợ sinh đúng 1 tháng, như vậy tôi hội tụ đủ điều kiện là đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh

Áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp ?

Áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp ?
Thưa Luật sự, em muốn hỏi: Công ty em có người lao động xin ghỉ việc và chốt sổ tháng 12/2014 nhưng do sổ BH của người đó có vấn đề phải điều chỉnh tới 15/01/2015 mới lấy được sổ BH.