Luat Minh Khue

Hồ sơ hưởng bao hiểm thất nghiệp

Hồ sơ hưởng bao hiểm thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hồ sơ hưởng bao hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc ?

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc ?
Xin chào luật sư. Tôi có một câu hỏi xin được giải đáp. Vợ em đóng bảo hiểm từ tháng 11/2008 đến 04/2014, sau đó nghĩ thai sản từ tháng 05/2014 đến 10/2014. Vì lí do con nhỏ nên xin công ty nghỉ thêm 01 tháng không hưởng lương (tháng 11/2014), sau đó xin thôi việc vào tháng 12/2014 để trông con nhỏ.