Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ hưởng chế độ thai sản"

hồ sơ hưởng chế độ thai sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

Những trường hợp không được hưởng chế độ thai sản ?

Những trường hợp không được hưởng chế độ thai sản ?
Chế độ thai sản là một trong những chế độ mà một người lao động mang thai, sinh con và nuôi con được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào người lao động trong giai đoạn sinh nở đều được hưởng chế độ thai sản. Luật Minh Khuê sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến bảo hiểm thai sản cho người lao động trong bài viết sau đây:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm những giấy tờ gì?
Theo quy định của pháp luật hiện nay thì nơi nào tiếp nhận hồ sơ thai sản của lao động nữ sinh con ? Người lao động sinh con có thể tự mình nộp hồ sơ hay phải thông qua công ty ? Luật sư tư vấn và giải đáp một số câu hỏi liên quan về chế độ thai sản, hồ sơ đăng ký hưởng thai sản: