Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ pháp lý"

hồ sơ pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ pháp lý.

Hoàn thành hồ sơ pháp lý hợp tác với nước ngoài như thế nào ?

Hoàn thành hồ sơ pháp lý hợp tác với nước ngoài như thế nào ?
Xin chào luật sư Minh Khuê. Công ty của tôi là công ty EAS Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đa ngành về đào tạo nhân lực cấp cao, hỗ trợ giáo dục, xúc tiến thương mại, giảng dạy tiếng anh kết hợp với kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế G23.0 và có các khóa đào tạo nhân lực cấp cao, đào tạo tiếng anh kết hợp kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế đồng thời có các dự án xúc tiến thương mại và dịch vụ lao động,