Luat Minh Khue

HỘ TỊCH

HỘ TỊCH - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về HỘ TỊCH

Có được thay đổi hộ tịch hay không ?

Có được thay đổi <strong>hộ</strong> <strong>tịch</strong> hay không ?
Thưa Luật sư, Kính nhờ tư vấn giúp! Tôi có ba là người dân tộc Hoa, mẹ là người dân tộc Kinh. Trước đây, ba mẹ tôi khai sinh cho tôi dân tộc Hoa. Nay tôi đã 25 tuổi, được sự đồng ý của cha mẹ tôi muốn thay đổi thành dân tộc Kinh.

Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch ?

Điều kiện thay đổi, cải chính <strong>hộ</strong> <strong>tịch</strong> ?
Thưa luật sư: tôi muốn sửa lại giấy khai sinh cho con tôi đi học trễ lại một năm ? Giấy khai sinh của con tôi, sinh ngày 19/12/2012 tôi muốn sửa lại thành 19/02/2013. Lý do tôi muốn sửa là: do tôi thấy, nếu con tôi đi học thì bị hẹp một tuổi ( còn 11 ngày nữa là qua 2013) tôi sợ vào lớp một con tôi không theo kịp chương trình học ?. Tôi xin cảm ơn!