Luật sư tư vấn về chủ đề "hỗ trợ"

hỗ trợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hỗ trợ.

Quyền làm việc và hưởng thù lao công bằng, hợp lý của công dân

Quyền làm việc và hưởng thù lao công bằng, hợp lý của công dân
Quyền về nước là một quyền con người vì nó là điều kiện tiên quyết để đạt được quyền con người về sức khỏe, quyền có mức sống thích đáng, quyền có nhà ở và lương thực thích đáng. Quyền này hàm ý mọi người có quyền tiếp cận với nguồn nước một cách thích đáng, an toàn.

Đối tượng nào được nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ?

Đối tượng nào được nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ?
Nhằm mục đích hỗ trợ người lao động trong đại dịch covid, Chính phủ quyết định trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho người lao động (kể cả những người không thuộc diện F0, F1,). Tuy nhiên, không phải mọi người lao động đều được hưởng mà Nghị quyết có quy định cụ thể về đối tượng được hưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội
Theo quy định của pháp luật, cơ sở trợ giúp xã hội có nhiệm vụ gì? Cơ sở trợ giúp xã hội có quyền hạn gì? Đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội là ai? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu bài viết dưới đây.

Quy định về hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người

Quy định về hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người
Nạn nhân của nạn mua bán người sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ nào? Nạn nhân của nạn mua bán người có được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại không? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu chi tiết từng chế độ hỗ trợ qua bài viết dưới đây.

Quy định hỗ trợ hộ kinh doanh theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Quy định hỗ trợ hộ kinh doanh theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
Bài viết dưới đây của Luật Minh khê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về hỗ trợ hộ kinh doanh theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...