Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hỗ trợ của tòa án"

hỗ trợ của tòa án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hỗ trợ của tòa án.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và cơ chế hỗ trợ của tòa án

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và cơ chế hỗ trợ của tòa án
Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO và nền kinh tế nước ta đã chuyển sang mô hình phát triển theo thể chế thị trường, các tranh chấp kinh tế không những đơn thuần là tranh chấp giữa hai chủ thể giao kết hợp đồng kinh tế, mà còn có những tranh chấp dưới các dạng khác nhau phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh như tranh chấp giữa các thành viên trong công ty, tranh chấp về cổ phần, cổ phiếu, tranh chấp giữa công ty và các thành viên của công ty…