Luat Minh Khue

hỗ trợ tư vấn khách hàng qua email

hỗ trợ tư vấn khách hàng qua email - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hỗ trợ tư vấn khách hàng qua email

Dịch vụ luật sư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Dịch vụ luật sư <strong>tư</strong> <strong>vấn</strong> pháp luật dân sự miễn phí <strong>qua</strong> <strong>Email</strong>
Pháp luật dân sự là một trong những quan hệ pháp luật phổ biến nhất hiện nay bao gồm các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa các cá nhân, pháp nhân với nhau được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, tự nguyện thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.