Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hóa đơn giao hàng"

hóa đơn giao hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hóa đơn giao hàng.

Ghi hóa đơn hàng khác với phiếu xuất kho có được không

Ghi hóa đơn hàng khác với phiếu xuất kho có được không
Chào Luật sư, nhờ Luật sư tư vấn hộ. Bên công ty em có bộ sản phẩm "Khắc nhập khắc xuất " gồm 13 sản phẩm khác nhau chia thành 4 cấp độ. Có 1 khách hàng đặt hàng và tổng kết hàng theo bộ cấp độ. VD: 13 sp là a, b, c, d, ...Giao hàng cho khách hàng là: - Combo bộ trò chơi khắc nhập khắc xuất cấp độ 1 - Combo bộ trò chơi khắc nhập khắc xuất cấp độ 2,...