Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hóa đơn tiền điện"

Hóa đơn tiền điện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hóa đơn tiền điện.

Hóa đơn tiền điện, tiền nước và chi phí thuê nhà có được hạch toán làm chi phí hợp lý cho doanh nghiệp không ?

Hóa đơn tiền điện, tiền nước và chi phí thuê nhà có được hạch toán làm chi phí hợp lý cho doanh nghiệp không ?
Kính gửi văn phòng luật sư. Em bên công ty source, hiện tại bên em có thuê nhà từ một anh khác để làm văn phòng công ty. Chi phí thuê nhà mỗi tháng là 15 triệu, bên em muốn lấy tiền thuê nhà này đưa vào chi phí báo thuế, nhưng hiện tại do một số trục trặc anh chủ nhà này vẫn chưa thay đổi sổ hồng, người đứng tên là chủ nhà trước đó (do nhà hiện tại vẫn chưa được hoàn công).