Luật sư tư vấn về chủ đề "hóa đơn xuất khẩu"

hóa đơn xuất khẩu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hóa đơn xuất khẩu.

Tư vấn sử dụng hóa đơn xuất khẩu tại chỗ hàng gia công ?

Tư vấn sử dụng hóa đơn xuất khẩu tại chỗ hàng gia công ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Công ty tôi nhận gia công một lô hàng của công ty Nhật Bản, cuối tháng 9/2015, lô hàng của tôi dự kiến sẽ xong và xuất trả lại cho bên Nhật Bản. Công ty tôi và Công ty bên Nhật Bản đã thỏa thuận là bên Nhật Bản sẽ đến cơ sở của tôi để lấy hàng trực tiếp. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động này không?