Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hoa Hau"

Hoa Hau | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hoa Hau.

hau nguyen

<strong>hau</strong> nguyen
Chào công ty luật minh khuêem có hợp đồng lao động với cty a làm bảo vệ trong ba tháng từ tháng 1 đếntháng 4. Nhưng do bận việc nên e xin tạm hoãn hợp đồng đến tháng 5/2018. Nay đã hết thời gian tạm hoãn hợp đồng nhưng e chưa trở lại làm việc thì cócoi như là đơn phương hấm dứt hợp đồng k. Hiện tại ctya cũng chưa có liên hệ gì với e.