Luật sư tư vấn về chủ đề "Hoa Kỳ" - Trang 3

Hoa Kỳ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hoa Kỳ.

Thủ tục trước khi xét xử sơ thẩm và phiên toà sơ bộ theo pháp luật Hoa Kỳ?

Thủ tục trước khi xét xử sơ thẩm và phiên toà sơ bộ theo pháp luật Hoa Kỳ?
Trước khi một phiên toà sơ thẩm hình sự được tiến hành, luật pháp của liên bang và bang yêu cầu rất nhiều thủ tục và sự kiện. Một số bước do Hiến pháp Mỹ và hiến pháp bang ủy quyền, một số do phán quyết của toà án, và số khác do nhũng đạo luật lập pháp. Phần còn lại thường là tập tục và truyền thống

Luận tội và một số vấn đề cần lưu ý trong thủ tục tố tụng ở Hoa Kỳ ?

Luận tội và một số vấn đề cần lưu ý trong thủ tục tố tụng ở Hoa Kỳ ?
Khác với ở Việt Nam Viện kiểm sát sẽ là cơ quan tiến hành luận tội đối với tội phạm thì ở Hoa Kỳ việc luận tội sẽ được tiến hành bởi quá trình bị cáo được đưa ra trước thẩm phán tại toà án mà tại đó bị cáo sẽ bị xét xử trên cơ sở cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn hoặc đơn kiện của công tố.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ ?

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ ?
Toà phúc thẩm ít được báo giới chú ý hơn so với Toà án tối cao, nhưng chúng đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Do Toà án tối cao chỉ đưa ra quyết định với ý kiến đầy đủ trong khoảng 80-90 vụ trong một năm, các toà phúc thẩm thường là giải quyết cuối cùng các đơn phúc thẩm.

Các bộ phận giúp việc cho tòa án Liên bang Hoa Kỳ ?

Các bộ phận giúp việc cho tòa án Liên bang Hoa Kỳ ?
Để đảm đương nhiệm vụ xét xử của mình Tòa án Liên bang cần có một bộ phận hỗ trợ đắc lực để tập trung vào công việc chuyên môn chính của mình. Vậy các bộ phận giúp việc cho tòa án Liên bang là các bộ phận nào và có chức năng gì thì bạn có thể tham khảo nội dung sau:

Lịch sử phát triển và cơ cấu tổ chức của Tòa án hạt Hoa Kỳ ?

Lịch sử phát triển và cơ cấu tổ chức của Tòa án hạt Hoa Kỳ ?
Đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống tư pháp liên bang là tòa án hạt Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được vai trò, vị trí của tòa án hạt trong hệ thống tư pháp liên bang, vì cái gì được sinh ra cũng có ý nghĩa và giá trị riêng của nó và tòa án hạt cũng vậy.

Cơ cấu tổ chức của Tòa án các bang ở Hoa Kỳ ?

Cơ cấu tổ chức của Tòa án các bang ở Hoa Kỳ ?
Một số bang đã đi theo hướng tổ chức một hệ thống tòa án thống nhất, nhưng các bang khác vẫn có nhiều tòa án rất phức tạp và rắc rối, với thấm quyền xét xử trùng lắp. Các tòa án bang có thể được chia thành bốn cấp.

Cơ cấu tổ chức của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ?

Cơ cấu tổ chức của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ?
Về Tòa án (cơ quan xét xử), theo mô hình trên, gồm 2 hệ thống cùng song song tồn tại là hệ thống Tòa án liên bang và hệ thống Tòa án (các) bang. Nói chung chúng ta chỉ nên quan tâm đến hệ thống Tòa án Liên bang, còn Tòa án bang mang tính chất "nội bộ" trong nước Mỹ.

Thẩm quyền xét xử và vai trò lập chính sách của Tòa án bang Hoa Kỳ ?

Thẩm quyền xét xử và vai trò lập chính sách của Tòa án bang Hoa Kỳ ?
Hiến pháp Mỹ thiết lập một hệ thống chính trị kiểu Liên bang trong đó Chính phủ Liên bang được trao quyền lực hạn chế và tất cả những quyền lực còn lại là dành cho các bang. Mô hình chia sẻ quyền lực này xác định mối quan hệ giữa các tòa án liên bang và tòa án tiểu bang.

Những nguyên tắc trong xét xử của tòa án Hoa Kỳ ?

Những nguyên tắc trong xét xử của tòa án Hoa Kỳ ?
Một thành tố cơ bản trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ là khái niệm về thông luật hay luật do quan tòa xác lập (thành văn bản hay không bằng văn bản), trái với hệ thống luật châu Âu Lục địa thường bao gồm những bộ luật thành văn. Và khi xét xử cũng đi kèm những nguyên tắc nhất định sẽ được nêu phái dưới:

Lịch sử phát triển của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?

Lịch sử phát triển của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?
Sự ra đời của Đạo luật tư pháp năm 1789, thiết lập một hệ thống tư pháp bao gồm một Toà án tối cao (bao gồm một chánh án và năm thấm phán), ba toà lưu động (bao gồm hai thẩm phán của Toà án tối cao và một thấm phán hạt); và 13 toà án hạt (mỗi toà án hạt do một thẩm phán chủ trì).

Hệ thống pháp luật Liên bang và nguồn của luật Liên bang Hoa Kỳ ?

Hệ thống pháp luật Liên bang và nguồn của luật Liên bang Hoa Kỳ ?
Nội dung bài giúp ta hiểu thêm quá trình phát triển của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu của một quốc gia phát triển, và những thực tiễn kinh tế xã hội ngày càng phức tạp. Không những vậy ta có thể tìm hiểu thêm về phần nội dung về nguồn luật của Liên bang Hoa Kỳ được đề cập như sau:

Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ

Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ
Khi mỗi dân tộc có áp bức, áp mức của mỗi dân tộc có thể là sự áp bức của chế độ phong kiến, áp bức của dân ngoại xâm. Khi sự áp bức quá lớn thì sẽ có đấu tranh, giành lại độc lập, tự do. Đối với Hoa Kỳ, khi chịu sự thống trị, áp bức, bóc lột quá nặng nề, nhân dân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh. Thành quả của cuộc đấu tranh đó được thể hiện qua bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776.

Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa kỳ: Những cơ hội và thách thức mới đối với phát triển thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa kỳ: Những cơ hội và thách thức mới đối với phát triển thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam
Sau gần 3 năm thực hiện Hiệp định (1), kim ngạch ngoại thương Việt Nam – Hoa Kỳ đã vượt ngưỡng 5 tỉ USD năm 2003, riêng 9 tháng năm 2004 đã đạt trên 4 tỉ USD, tăng 9,8% so cùng kỳ năm trước, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Điều đó cho thấy những ảnh hưởng tích cực của Hiệp định đối với thương mại Việt Nam.