Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạch toán độc lập"

hoạch toán độc lập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạch toán độc lập.

Công ty mẹ có được góp vốn bằng tiền mặt cho Công ty con ?

Công ty mẹ có được góp vốn bằng tiền mặt cho Công ty con ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Công ty TNHH một thành viên là Công ty mẹ thành lập chi nhánh hoạch toán độc lập, vậy Công ty mẹ muốn góp vốn bằng tiền cho Công ty con có được không? Vậy phải làm những thủ tục gì để rút vốn từ Công ty mẹ cho Công ty con? Xin cám ơn.