Luat Minh Khue

hoãn nghĩa vụ quân sự

hoãn nghĩa vụ quân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoãn nghĩa vụ quân sự.

Bị gãy xương có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Bị gãy xương có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?
Điều kiện về sức khỏe không đạt đủ tiêu chuẩn sẽ được miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các trường hợp không được tạm hoãn. Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự ... Sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Huyết áp bao nhiêu được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Huyết áp bao nhiêu được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Chỉ có một người con trai duy nhất có được miễn nghĩa vụ quân sự không? Người công tác đang thuộc thời điểm tinh giảm biên chế có được miễn nghĩa vụ quân sự không? ... và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Điều kiện được tạm NVQS khi là lao động chính trong gia đình

Điều kiện được tạm NVQS khi là lao động chính trong gia đình
Trường hợp nào thì được hoãn nghĩa vụ quân sự ? . Anh trai đang học tại Học viện Hải quân (Hạ sỹ quan) thì Em có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong khi thi đại học ? ... và các vấn đề liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Bỏ học đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Nợ môn khi đi học có bị gọi nhập ngũ ?

Bỏ học đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Nợ môn khi đi học có bị gọi nhập ngũ ?
Nợ môn học ở trường đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Học hệ tại chức có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Đang học đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Đang học đại học có phải khám tuyển nghĩa vụ quân sự ? ... Sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng