Luật sư tư vấn về chủ đề "hoàn thiện qui định" - Trang 6

hoàn thiện qui định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoàn thiện qui định.

Cần hoàn thiện các quy định pháp luật về chấm dứt việc nuôi con nuôi và huỷ việc nuôi con nuôi

Cần <strong>hoàn</strong> <strong>thiện</strong> các quy <strong>định</strong> pháp luật về chấm dứt việc nuôi con nuôi và huỷ việc nuôi con nuôi
Việc nuôi con nuôi là nhằm xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Với mục đích như vậy, quan hệ này thường rất chặt chẽ và bền vững, không thể dễ dàng phá vỡ được. Tuy nhiên vì không gắn bó trên cơ sở huyết thống, nên quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chỉ tồn tại về mặt pháp lý.

Qui định về vốn pháp định trong thành lập và hoạt động doanh nghiệp

<strong>Qui</strong> <strong>định</strong> về vốn pháp <strong>định</strong> trong thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước đã trao cho người dân tự do thành lập doanh nghiệp (nếu không rơi vào các trường hợp pháp luật cấm). Khi nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thì mục đích của doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận, muốn có được lợi nhuận đó thì chính doanh nghiệp phải có nguồn vốn để đưa vào kinh doanh.