Luật sư tư vấn về chủ đề "hoàn trả bảo hiểm"

hoàn trả bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoàn trả bảo hiểm.

Đóng trùng bảo hiểm xã hội tại 2 đơn vị,giải quyết thế nào?

Đóng trùng bảo hiểm xã hội tại 2 đơn vị,giải quyết thế nào?
Thưa Luật sư! Tôi đang gặp vấn đề như sau: Có 1 lao động bên công ty tôi, tham gia bảo hiểm từ tháng 05/2015, đến tháng 1/2016, bạn này viết đơn xin nghỉ. khi cầm sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của bạn đó, tôi mới phát hiện ra, trong thơì gian làm ở công ty tôi, bạn đó vẫn có thời gian đóng bên công ty cũ, tổng thời gian đóng trùng là 3 tháng (tháng 5,6,7). Nguyên nhân là do cho người khác mượn hồ sơ.