Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động chiết khấu"

hoạt động chiết khấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động chiết khấu.

Chiết khấu (DISCOUNT) là gì ? Chiết khấu ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp và ngân hàng ?

Chiết khấu (DISCOUNT) là gì ? Chiết khấu ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp và ngân hàng ?
Chiết khấu thường được nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc đầu tư tài chính. Đặc biệt với các doanh nghiệp thì lại càng cần phải quan tâm đến vấn đề này. Bài viết dưới dây sẽ phân tích về chiết khấu là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp và ngân hàng.