Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động độc lập"

hoạt động độc lập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động độc lập.

Cổ đông lớn nhất có được tách riêng chi nhánh của công ty cổ phần để hoạt động độc lập hay không ?

Cổ đông lớn nhất có được tách riêng chi nhánh của công ty cổ phần để hoạt động độc lập hay không ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi hiện tại là cổ đông góp cổ phần lớn nhất của một công ty Cổ phần Đầu tư và thiết kế A, tôi không phải là người đại diện trước pháp luật. Hiện tại tôi muốn thành lập chi nhánh của công ty. Tôi xin hỏi: quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh của công ty cổ phần.