Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động gia sư"

hoạt động gia sư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động gia sư.

Tư vấn thủ tục mở trung tâm gia sư?

Tư vấn thủ tục mở trung tâm gia sư?
Hiện nay tôi đang có nhu cầu mở trung tâm gia sư với các hoạt động mở lớp dạy và giới thiệu gia sư cho các gia đình. Tôi chỉ định mở với quy mô nhỏ nên không định thành lập công ty mà chỉ định xin giấy phép để hoạt động