Luat Minh Khue

hoạt động nhượng quyền

hoạt động nhượng quyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hoạt động nhượng quyền

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương hiệu ?

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương hiệu ?
Thưa luật sư, Bên mình là công ty TNHH 1 thành viên, công ty mình về lĩnh vực đào tạo sửa điện thoại. Mình muốn hỏi về thủ tục nhượng quyền thương hiệu cho 1 công ty khác thì mình phải làm những gì? Mình muốn biết chi tiết. Cảm ơn!

Tư vấn quy định về hoạt động nhượng quyền thương mại

Tư vấn quy định về hoạt động nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định do bên nhượng quyền đưa ra.