Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động thu gom"

hoạt động thu gom | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động thu gom.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10612:2014 về Chất thải rắn - Hướng dẫn kế hoạch đào tạo về chất thải nguy hại hộ gia đình cho các hoạt động thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10612:2014 về Chất thải rắn - Hướng dẫn kế hoạch đào tạo về chất thải nguy hại hộ gia đình cho các hoạt động thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10612:2014 về Chất thải rắn - Hướng dẫn kế hoạch đào tạo về chất thải nguy hại hộ gia đình cho các hoạt động thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình kèm file tải về (download)

Công văn số 15510/BTC-TCT về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

Công văn số 15510/BTC-TCT về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Vì vậy, Bộ đã đưa ra ý kiến chỉ đạo về vấn đề này thông qua Công văn số 15510/BTC-TCT là văn bản hướng dẫn, giải thích để các cơ quan cấp dưới áp dụng xử lý tình huống thực tiễn phát sinh.