Luat Minh Khue

hoạt động tư vấn - Trang 2

hoạt động tư vấn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động tư vấn.

Tiêu chí công nhận cá nhân tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số mới?

Tiêu chí công nhận cá nhân tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số mới?
Tiêu chí công nhận cá nhân tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số được quy định tại Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 13/03/2023 có mục đích xác định những yêu cầu cần thiết để công nhận và tham gia vào Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Đối với cá nhân tư vấn, đầu tiên, họ phải là công dân Việt Nam có sức khỏe tốt và đủ năng lực hành vi dân sự. Họ cũng phải có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tư vấn. Ngoài ra, họ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí công nhận tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên trong lĩnh vực an toàn thực phẩm?

Tiêu chí công nhận tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên trong lĩnh vực an toàn thực phẩm?
Để xét công nhận tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, theo Quyết định 842/QĐ-BCT năm 2020 của Bộ Công Thương, có một số tiêu chí cần tuân thủ. Đầu tiên, tổ chức tư vấn phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật

Nâng cao hiệu quả lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật
Trong những năm qua, chúng ta vừa thực hiện, vừa tìm tòi cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực tiễn ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy phổ biến, giáo dục pháp luật là công việc chung của toàn xã hội, cần đa dạng về hình thức hoạt động, chủ thể thực hiện, phù hợp với từng giai đoạn, từng đối tượng. Trong đó, hoạt động tư vấn pháp luật là một kênh không thể thiếu để hỗ trợ và lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật c

Quy định mới về hoạt động tư vấn pháp luật

Quy định mới về hoạt động tư vấn pháp luật
Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng