Luật sư tư vấn về chủ đề "học theo chế độ tỉnh cử"

học theo chế độ tỉnh cử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề học theo chế độ tỉnh cử.

Sở y tế làm như vậy là đúng hay sai ?

Sở y tế làm như vậy là đúng hay sai ?
Chào luật sư, Em là sinh viên Y. Trước đây em thi trượt đại học, Sở Y Tế của tỉnh em đã khuyến khích em học theo dạng địa chỉ sử dụng sau này về phục vụ tỉnh nhà và Sở Y Tế sẽ lo 100% học phí. Em và gia đình đã kí cam kết với sở y tế để đi học. Nhưng 5 năm học vừa qua Sở Y Tế không đóng học phí cho em năm nào cả, hiện tại em đang nợ học phí của trường đến >100.000.000.