Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hỏi đáp luật hình sự"

hỏi đáp luật hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hỏi đáp luật hình sự.

Khái niệm Luật Hình sự? Vì sao Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Khái niệm Luật Hình sự? Vì sao Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng và chống tội phạm - loại vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm cao hơn hẳn so với các loại vi phạm pháp luật khác cho xã hội. Nhà nước sử dụng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp pháp luật hình sự. Biện pháp này được Nhà nước sử dụng thể hiện trước hết qua hoạt động xây dựng pháp luật mà kết quả là các văn bản quy phạm PLHS quy định về tội phạm và hình phạt được ra đời.