Luật sư tư vấn về chủ đề "Hội đồng quản trị" - Trang 3

Hội đồng quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hội đồng quản trị.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông?

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Nhóm cổ đông của chúng tôi chiếm 70% cổ phần công ty và có một nhóm chiếm 30% cổ phần. Tuy nhiên nhóm này không tham gia họp HĐCĐ cùng chúng tôi, liên hệ không được và làm ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động chung của công ty vì có những quyết định không có sự tham gia của cổ đông này không được.

Khái niệm thành viên hội đồng quản trị độc lập ?

Khái niệm thành viên hội đồng quản trị độc lập ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề xin được tư vấn Luật như sau: Công ty chúng tôi hiện nay đang là công ty tnhh một thành viên trực thuộc bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Công ty đang tiến hành cổ phần hóa. Chúng tôi đang thắc mắc về nội dung" thành viên hội đồng quản trị độc lập":

Mẫu Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Mẫu Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Vai trò của liên hiệp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới

Vai trò của liên hiệp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới
Hướng dẫn của Liên hợp quốc về bảo vệ người tiêu dùng; Tuyên ngôn tòa thế giới về nhân quyền năm 1948 của Liên Hợp Quốc; phân tích về Hội đồng bảo an liên hợp quốc; Cuộc chiến giành quyền nhai lá coca tại Liên Hợp quốc và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tổng hợp và đưa đến khách hàng:

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ?

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ?
1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Thành viên hội đồng quản trị độc lập: Qui định và thực tiễn

Thành viên hội đồng quản trị độc lập: Qui định và thực tiễn
Thời gian gần đây, một số công ty cổ phần Việt Nam đã bày tỏ mong muốn và xúc tiến các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết tại nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình đó gặp không ít khó khăn mà các yêu cầu về cơ chế quản trị nội bộ và thành viên HĐQT độc lập là một trong các vướng mắc.

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Pháp

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Pháp
Một chuyên gia từng tham gia soạn thảo Luật Doanh nghiệp đã từng đánh giá rằng “Bộ luật doanh nghiệp của “Tây” rất dày nhưng người dân khi tham gia kinh doanh rất nhanh chóng, thuận tiện”. Bài viết dưới đây sẽ nêu nên những loại hình phổ biến ở pháp

Bàn về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước

Bàn về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước
Hội đồng quản trị (HĐQT) trong doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) xuất hiện lần đầu tiên trong Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995. Từ đó, thiết chế này được áp dụng đại trà trong các DNNN, trước hết là trong các tổng công ty Nhà nước. Ngay từ đó, trong một số cuộc thảo luận về vấn đề cơ quan quản lý và điều hành DNNN, ý kiến về sự cần thiết có HĐQT vẫn còn phân tán.

Quản trị doanh nghiệp là gì? Nội dung của quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là gì? Nội dung của quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty, bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan khác của công ty.