Luật sư tư vấn về chủ đề "hội đồng thành viên" - Trang 2

hội đồng thành viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hội đồng thành viên.

Một số đặc điểm chính của hội đồng thành viên trong công ty TNHH Hai thành viên trở lên?

Một số đặc điểm chính của hội đồng thành viên trong công ty TNHH Hai thành viên trở lên?
Căn cứ Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp...

Điều kiện triệu tập họp hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên ?

Điều kiện triệu tập họp hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi năm giữ 35% vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Tôi được biết ngoài Chủ tịch Hội đồng thành viên ra thì thành viên công ty sở hữu trên 10% phần vốn góp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định trong Điều lệ công ty quy định thì có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên.

Thủ tục thay đổi chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?

Thủ tục thay đổi chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?
Xin chào các luật sư. Em rất mong nhận được sự tư vấn kịp thời của các luật sư về vấn đề như sau: Cty TNHH 2 thành viên ba em làm chủ tịch công ty và mẹ em thành viên. Vừa rồi Ba em đã mất không để lại di chúc. Em muốn hỏi là thủ tục để chuyển toàn bộ cổ phần và đưa mẹ em lên làm giám đốc thì như thế nào, đồng thời trong thời gian chờ đợi làm thủ tục này thì mẹ em có được quyền điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty không.

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên như thế nào?

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên như thế nào?
Trả lời: Một trong những quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2005 là: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên”. Ngoài ra, Khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp còn quy định thêm: “Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch”.

Hội đồng thành viên công ty hợp danh ?

Hội đồng thành viên công ty hợp danh ?
1. Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn tăng vốn thì biên bản họp hội đồng thành viên phải thông qua với tỷ lệ là bao nhiêu % ?

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn tăng vốn thì biên bản họp hội đồng thành viên phải thông qua với tỷ lệ là bao nhiêu % ?
Thưa luật sư, xin hỏi: công ty tnhh 2 thành viên bình minh có 4 thành viên a,b,c,d có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng,phần vốn góp cụ thể của các thành viên là;a 150 triệu chiếm 15%b 200 triệu chiếm 20%c 300 triệu chiếm 30%d 150 triệu chiếm 35%khi công ty tăng vốn điều lệ lên 2 tỷ đồng chỉ có 3 thành viên là a,c,d đồng ý.

Tư vấn luật doanh nghiệp năm 2014 về tỷ lệ thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên ?

Tư vấn luật doanh nghiệp năm 2014 về tỷ lệ thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi một vấn đề liên quan tới luật doang nghiệp 2014 như sau:tại điểm a, b khoản 3, điều 60 luật doang nghiệp 2014 quy định nghị quyết của hội đồng thành viên được thông qua tùy theo trường hợp sẽ cần ít nhất 65%, 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thànhvậy các tỷ lệ này có thể điều chỉnh giảm thấp hơn, ví dụ 50% khi tôi lập điều lệ công ty được không ? Rất mong công ty tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn!