Luat Minh Khue

hội luật gia Việt Nam

hội luật gia Việt Nam - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hội luật gia Việt Nam

Giới thiệu tóm tắt của hội luật gia Việt Nam trình Quốc hội khóa XII về luật trọng tài của một số nước trên thế giới

Giới thiệu tóm tắt của hội luật gia Việt Nam trình Quốc hội khóa XII về luật trọng tài của một số nước trên thế giới
Kính trình: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII Song song với việc phát triển hoạt động trọng tài, luật trọng tài, hoặc luật trọng tài thương mại, đã được ban hành ở rất nhiều quốc gia. Năm 1985, Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp quốc (UNCITRAL) có ban hành Luật Mẫu về Trọng tài Thương mại Quốc tế (sửa đổi năm 2006) và Luật Mẫu này đã được trên 50 quốc gia áp dụng.