Luat Minh Khue

họp công đoàn

họp công đoàn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về họp công đoàn

Tư vấn về đơn phương chấm dứt HĐLĐ?

Tư vấn về đơn phương chấm dứt HĐLĐ?
Tôi hiện đang công tác cho một công ty thuộc tập đoàn lớn 100% vốn nước ngoài, công việc của tôi là bán hàng phần mềm của hãng X, thời gian tôi làm cho công ty này cho đến nay khoảng 5 năm.