Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp danh"

hợp danh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp danh.

Ưu điểm, hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp

Ưu điểm, hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp
Thưa Luật sư, pháp luật doanh nghiệp Việt Nam quy định có bốn loại hình doanh nghiệp là Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH (một thành viên và hai thành viên trở lên), công ty cổ phần, công ty hợp danh. Vậy các loại hình công ty này có những ưu điểm, hạn chế gì. Mong luật sư tư vấn.

Giải đáp một số thắc mắc về Luật doanh nghệp 2014

Giải đáp một số thắc mắc về Luật doanh nghệp 2014
Xin chào, công ty Luật Minh Khuê tôi có một vài câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của các chuyên viên tư vấn như sau: Câu 1: Khẳng định sau đây đúng hay sai ? Giai thích ? a. Tổng giám đốc công ty cổ phần có thể kiêm giám đốc công ty TNHH b. Trong các loại hình doanh nghiệp, quy chế trách nhiệm vô hạn chỉ áp dụng cho chủ doanh nghiệp tư nhân