Luat Minh Khue

hợp đồng doanh nghiệp

hợp đồng doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợp đồng doanh nghiệp

Tư vấn về việc ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa ?

Tư vấn về việc ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa ?
Thưa Luật sư, với trường hợp công ty A ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với công ty B. Nhưng sau đó, công ty A không thực hiện hợp đồng đó, mà chuyển lại cho công ty C thực hiện (công ty A và công ty C đều có cùng một giám đốc).