Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng doanh nghiệp"

hợp đồng doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng doanh nghiệp.

Tư vấn về việc ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa ?

Tư vấn về việc ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa ?
Thưa Luật sư, với trường hợp công ty A ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với công ty B. Nhưng sau đó, công ty A không thực hiện hợp đồng đó, mà chuyển lại cho công ty C thực hiện (công ty A và công ty C đều có cùng một giám đốc).