Luat Minh Khue

hợp đồng lao động bị vô hiệu

hợp đồng lao động bị vô hiệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợp đồng lao động bị vô hiệu

Quy định mới về hợp đồng lao động bị vô hiệu ?

Quy định mới về hợp đồng lao động bị vô hiệu ?
Theo quy định của bộ luật lao động mới được ban hành năm 2012 quy định khá cụ thể về các trường hợp đẫn đến hợp đồng lao động bị vô hiệu. Công ty luật Minh Khuê phân tích và làm rõ dựa trên các khía cạnh pháp lý để quý khách hàng tham khảo: