Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng môi giới thương mai"

hợp đồng môi giới thương mai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng môi giới thương mai.

Môi giới hàng hải theo quy định của Bộ luật Hàng hải năm 2015

Môi giới hàng hải theo quy định của Bộ luật Hàng hải năm 2015
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các vấn đề sau của môi giới hàng hải: Quyền và nghĩa vụ của người môi giới hàng hải; Địa vị pháp lý của người môi giới thuê tàu (người môi giới hàng hải) và Thời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp đồng môi giới hàng hải.

Tư vấn nội dung hợp đồng môi giới thương mại ?

Tư vấn nội dung hợp đồng môi giới thương mại ?
Kính chào Luật sư, tôi có một vấn đề môi giới thương mại mong Luật sư tư vấn giúp như sau: Sơ đồ kinh doanh: Người bán VN - Tôi (cá nhân)- Môi giới nước ngoài (công ty môi giới) - Người mua nước ngoài.