Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất"

hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất.

Hai người đồng sở hữu tài sản tranh chấp chia tiền sau khi bán đất ?

Hai người đồng sở hữu tài sản tranh chấp chia tiền sau khi bán đất ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Em có câu hỏi mong được giải đáp: em có mua miếng đất của đồng sở hữu của 02 người là ông D và bà T (hai người không phải là vợ chồng) với giá 800 triệu. Ngày 28/05/2016 em và ông D làm hợp đồng đặt cọc tại VPCC với khoản tiền là 150 triệu, em có kèm điều kiện sau khi em có GCNQSDD mang tên em thì em sẽ trả nốt số tiền còn lại