Luật sư tư vấn về chủ đề "Hop Dong Mua Tai San" - Trang 6

Hop Dong Mua Tai San | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hop Dong Mua Tai San.

Quyết định 319/2003/QĐ-UB

Quyết định 319/2003/QĐ-UB
Về ban hành quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ

Quyết định 321/QĐ-UBND

Quyết định 321/QĐ-UBND
Ban hành mức thu tiền đền bù GPMB , tiền thuê đất và tiền san tạo mặt bằng tại khu Thương mại Kim

Quyết định 751/QĐ-UB

Quyết định 751/QĐ-UB
Về việc ban hành mức thu tiền đền bù, san tạo mặt bằng tại Khu Thương mại Kim Thành và các Cụm công