Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng trích thưởng"

hợp đồng trích thưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng trích thưởng.

Mẫu hợp đồng trích thưởng

Mẫu hợp đồng trích thưởng
Hợp đồng trích thưởng/hứa thưởng là một dạng hợp đồng đặc biệt nhằm khuyến khích các bên trong hợp đồng đạt được một mục tiêu nào đó trong tương lai. Công ty luật Minh Khuê đưa ra mẫu hợp đồng này để Quý khách hàng tham khảo: