Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng vi phạm về hình thức"

hợp đồng vi phạm về hình thức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng vi phạm về hình thức.

Hướng dẫn vấn đề về sửa đổi hợp đồng ?

Hướng dẫn vấn đề về sửa đổi hợp đồng ?
Thưa luật sư: em có mua lại 1 ngôi nhà trên giấy tờ là cho bên bán ở thêm 2 năm giờ đến hạn lấy nhà nhưng bên bán nhà viết lại thêm vào tờ giấy mua bán là 12 năm. Do em không cầm tờ giấy mua bán nên bên bán viết thêm như vậy có được xem là vi phạm pháp luật về luật đất đai không ? và cho em hỏi nếu có nhân chứng xác nhận là em chỉ cho ở 2 năm thì ra pháp luật làm nhân chứng có được không?. Em xin cảm ơn!