Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp tác hành chính"

hợp tác hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp tác hành chính.

Khái quát pháp luật về hợp tác hành chính ở cộng hà liên bang Đức

Khái quát pháp luật về hợp tác hành chính ở cộng hà liên bang Đức
Bắt nguồn từ Chương trình "Nhà nước hiện đại – Nền hành chính hiện đại" của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức năm 1999, pháp luật về hợp tác hành chính luôn là tâm điểm của tiến trình hiện đại hóa nhà nước và nền hành chính theo mẫu hình của nhà nước năng động.