Luật sư tư vấn về chủ đề "housing and land tax"

housing and land tax | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề housing and land tax.

Decision No. 161/2005/QD-TTg expanding pilot self-assessment and self-payment of special consumption tax at the stage of domestic production, royalties, housing and land tax, income tax on high-income earners, and business licensing fee

Decision No. 161/2005/QD-TTg expanding pilot self-assessment and self-payment of special consumption tax at the stage of domestic production, royalties, housing and land tax, income tax on high-income earners, and business licensing fee
Decision No. 161/2005/QD-TTg dated June 30, 2005 of the Prime Minister expanding pilot self-assessment and self-payment of special consumption tax at the stage of domestic production, royalties, housing and land tax, income tax on high-income earners, and business licensing fee by production and business establishments