Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-dat-dai/cac-rui-ro-trong-giao-dich-bao-dam.aspx

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-dat-dai/cac-rui-ro-trong-giao-dich-bao-dam.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-dat-dai/cac-rui-ro-trong-giao-dich-bao-dam.aspx

Xử lý tài sản bảo đảm ?

Xử lý tài sản bảo đảm ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có một trường hợp cần sự tư vấn của luật sư xin được tư vấn. Nội dung sự việc như sau: Vợ chồng tôi có một người bạn đã chơi với nhau từ lâu do quen biết tin tưởng nhau nên khi anh ấy giới thiệu bạn của anh đấy cho vợ chồng tôi biết và bảo tôi cho anh bạn của anh đấy vay tiền có sự chứng kiến của anh bạn tôi tôi đã đồng ý cho anh bạn của anh đấy vay tiền với số tiền 500 triệu.