Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-doanh-nghiep/dich-vu-tu-van-cap-giay-chung-nhan-dau-tu-dnnn-chuyen-nhuong-du-an-.aspx

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-doanh-nghiep/dich-vu-tu-van-cap-giay-chung-nhan-dau-tu-dnnn-chuyen-nhuong-du-an-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-doanh-nghiep/dich-vu-tu-van-cap-giay-chung-nhan-dau-tu-dnnn-chuyen-nhuong-du-an-.aspx

Thủ tục chia tách dự án đất thuê và tài sản trên đất đó ?

Thủ tục chia tách dự án đất thuê và tài sản trên đất đó ?
Xin chào luật Minh Khuê, mong luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục chia tách chứng nhận đầu tư dự án đang thực hiện và tài sản của dự án đó là (Đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm và tài sản trên đất đã được định giá) cụ thể là: Công ty thực hiện dự án trên đất thuê là 680m2 để xây dựng siêu thị và đã xây nhà 600m2*4 tầng trên đất đó , nay thủ tục chia tách dự án đất thuê, và nhà trên đất như thế nào ?