Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/phong-chong-rua-tien-o-viet-nam-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te.aspx

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/phong-chong-rua-tien-o-viet-nam-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/phong-chong-rua-tien-o-viet-nam-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te.aspx

Nhận biết hình thức rửa tiền ?

Nhận biết hình thức rửa tiền ?
Cháu chào luật sư ạ !. cháu muốn hỏi hình thức chuyển tiền của các du học sinh từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam sang nước ngoài không qua ngân hàng mà qua 1 người trung gian ,Ví dụ : nếu cháu ở Nhật thì chỉ cần đưa tiền Nhật cho họ rồi họ có 1 người nữa ở Việt Nam sẽ đưa tiền Việt cho người nhà cháu và ngược lại.