Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/toi-cho-vay-nang-lai.aspx

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/toi-cho-vay-nang-lai.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/toi-cho-vay-nang-lai.aspx

Giấy nợ ghi bằng tay có hiệu lực ?

Giấy nợ ghi bằng tay có hiệu lực ?
Thưa luật sư! Chồng tôi có cho một người bạn vay tổng số tiền là 110 triệu đồng ,khi vay 2 bên có làm giấy tay và có thêm 1 người bạn làm chứng ,trong giấy có ghi lãi suất mỗi tháng là 10% .Nhưng đến nay người bạn đã bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ , chồng tôi muốn làm đơn khởi kiện nhưng khi đi hỏi ở cơ quan công an thì họ trả lời nếu chồng tôi kiện thì cũng bị khởi kiện về tội cho vay nặng lãi.