Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-lao-dong/giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-ca-nhan-tai-toa-an-%E%%-mot-so-bat-cap-va-huong-hoan-thien.aspx

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-lao-dong/giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-ca-nhan-tai-toa-an-%E2%80%93-mot-so-bat-cap-va-huong-hoan-thien.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-lao-dong/giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-ca-nhan-tai-toa-an-%E2%80%93-mot-so-bat-cap-va-huong-hoan-thien.aspx

Khởi kiện quyết định sa thải trái pháp luật ?

Khởi kiện quyết định sa thải trái pháp luật ?
Chào Luật sư. em có một vài câu hỏi muốn hỏi luật sư ạ: Chú em làm việc cho một công ty có 100% vốn nước ngoài đóng tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7/2007, công việc kế toán viên. Tháng 7/2013, giám đốc công ty ra quyết định chuyển chú sang làm thủ kho, quyết định này không ghi thời hạn điều chuyển là bao nhiêu ngày