Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-so-huu-tri-tue/thuc-tien-giai-quyet-xam-pham-ban-quyen-ai-dinh-gia-tang-vat-xam-pham-ban-quyen.aspx

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-so-huu-tri-tue/thuc-tien-giai-quyet-xam-pham-ban-quyen-ai-dinh-gia-tang-vat-xam-pham-ban-quyen.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-so-huu-tri-tue/thuc-tien-giai-quyet-xam-pham-ban-quyen-ai-dinh-gia-tang-vat-xam-pham-ban-quyen.aspx

Hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ?

Hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ?
Kính chào Luật sư, Tôi có 1 số thắc mắc về luật sở hữu trí tuệ như thế này. Tôi có thấy một số mẫu các mô hình bằng gỗ ở Châu Âu, tôi thấy khá hay, mà Việt Nam mình thiếu, nó tốt cho trẻ em phát triển iq