Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/cac-truong-hop-giao-dich-dan-su-vo-hieu-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/cac-truong-hop-giao-dich-dan-su-vo-hieu-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/cac-truong-hop-giao-dich-dan-su-vo-hieu-.aspx

Giao dịch dân sự do người chưa thành niên phạm tội ?

Giao dịch dân sự do người chưa thành niên phạm tội ?
Kính chào luật sư! Em có một tình huống như thế này cần sự tư vấn của Luật sư. Bố mẹ tặng A (15 tuổi) chiếc di động trị giá 10 triệu. Sau đó A bán chiếc di động cho B (14 tuổi) với giá 2 triệu. Khi biết được sự việc. Bố mẹ A đến nhà B xin lại chiếc điện thoại và trả cho B 2 triệu. Nhưng bố mẹ B không đồng ý. Nói đây là chuyện của hai đứa. Để hai đứa tự giải quyết. Bố mẹ A thì lại khảng định giao dịch này vô hiệu do A và B chưa đủ tuổi vị thành niên.