Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/cach-tinh-lai-chuong-trinh-vay-von-cho-hoc-sinh--sinh-vien-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/cach-tinh-lai-chuong-trinh-vay-von-cho-hoc-sinh--sinh-vien-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/cach-tinh-lai-chuong-trinh-vay-von-cho-hoc-sinh--sinh-vien-.aspx

Lãi suất vay vốn sinh viên ?

Lãi suất vay vốn sinh viên ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Cháu có câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Từ năm 2012-2015 cháu có vay vốn sinh viên 1 khoản là 30 triệu đồng. Tính từ tháng 10/2015 là tháng đầu tiền ngân hàng bắt đầu thu tiền lãi.