Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/chia-tai-san-thua-ke-cho-chin-nguoi-con.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/chia-tai-san-thua-ke-cho-chin-nguoi-con.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/chia-tai-san-thua-ke-cho-chin-nguoi-con.aspx

Tư vấn quyền thừa kế tài sản ?

Tư vấn quyền thừa kế tài sản ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Ông A và bà B kết hôn ở Huế năm 1980 có ba con chung là X (sinh 1981), Y (sinh1983), Z (sinh 1996). Năm 2000 do mâu thuẫn gia đình A bỏ vào tp HCM sống và về sống chung như vợ chồng với bà C, có con chung với bà C là T (sinh 2002).